Orkla Renhold er en offentlig godkjent renholdsbedrift med godkjennelse fra Arbeidstilsynet. Dette medfører at vi følger en rekke strenge krav som stilles til bransjen, noe vi med stolthet gjør.

Dette innebærer også at våre ansatte må legge ved dokumentasjon på at de:

  • Er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste
  • Oppfyller kravene til vernetjenesten
  • Har skriftlige arbeidsavtaler for alle grupper av ansatte i tråd med arbeidsmiljølovens krav
  • Oppfyller kravene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter
  • Har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade