En grundig brakkevask er nødvendig for å opprettholde en god standard for ansatte, og ikke minst vedlikeholdet av brakkene. Brakker fungerer som et funksjonelt oppholdsrom for ansatte under byggeprosjekt, og de tilbringer mye tid der – også på nattestid i noen tilfeller. Derfor er det viktig med et godt renhold i brakkene, i tillegg til god hygiene på bad og kjøkken.

Godt renhold i brakker fører til bedre inneklima, økt trivsel og lettere vedlikehold av utstyr som finnes i brakkene. Med gode rutiner for brakkevask blir det lettere med utskiftninger av materiale og utstyr som benyttes i brakkene.

Vi tilbyr brakkevask i Orkanger og omegn – ta kontakt for tilbud!